Ontslag Ovezande

Uw werkgever in Ovezande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ovezande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ovezande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ovezande. Uw werkgever in Ovezande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ovezande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ovezande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ovezande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ovezande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ovezande of met bevallingsverlof bent in Ovezande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ovezande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ovezande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ovezande
 • Als u in Ovezande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ovezande wilt opnemen;
 • Omdat u in Ovezande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ovezande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ovezande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ovezande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ovezande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ovezande. Uitzonderingen in Ovezande;
 • Als uw werkgever in Ovezande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ovezande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ovezande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ovezande niet geschikt voor uw werk in Ovezande of
 • u functioneert niet voldoende in Ovezande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ovezande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ovezande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ovezande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ovezande verblijft, dan mag uw werkgever in Ovezande u eveneens wel ontslaan.