Ontslag Overwoud

Uw werkgever in Overwoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overwoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overwoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overwoud. Uw werkgever in Overwoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overwoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overwoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overwoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overwoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overwoud of met bevallingsverlof bent in Overwoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overwoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overwoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overwoud
 • Als u in Overwoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overwoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Overwoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overwoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overwoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overwoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overwoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overwoud. Uitzonderingen in Overwoud;
 • Als uw werkgever in Overwoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overwoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overwoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overwoud niet geschikt voor uw werk in Overwoud of
 • u functioneert niet voldoende in Overwoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overwoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overwoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overwoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overwoud verblijft, dan mag uw werkgever in Overwoud u eveneens wel ontslaan.