Ontslag Genne-overwaters

Uw werkgever in Genne-overwaters mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Genne-overwaters zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Genne-overwaters

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Genne-overwaters. Uw werkgever in Genne-overwaters mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Genne-overwaters arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Genne-overwaters niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Genne-overwaters te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Genne-overwaters u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Genne-overwaters of met bevallingsverlof bent in Genne-overwaters.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Genne-overwaters kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Genne-overwaters die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Genne-overwaters
 • Als u in Genne-overwaters lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Genne-overwaters wilt opnemen;
 • Omdat u in Genne-overwaters lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Genne-overwaters lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Genne-overwaters wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Genne-overwaters op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Genne-overwaters

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Genne-overwaters. Uitzonderingen in Genne-overwaters;
 • Als uw werkgever in Genne-overwaters bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Genne-overwaters aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Genne-overwaters gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Genne-overwaters niet geschikt voor uw werk in Genne-overwaters of
 • u functioneert niet voldoende in Genne-overwaters.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Genne-overwaters

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Genne-overwaters niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Genne-overwaters of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Genne-overwaters verblijft, dan mag uw werkgever in Genne-overwaters u eveneens wel ontslaan.