Ontslag Overveen

Uw werkgever in Overveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overveen. Uw werkgever in Overveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overveen of met bevallingsverlof bent in Overveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overveen
 • Als u in Overveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Overveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overveen. Uitzonderingen in Overveen;
 • Als uw werkgever in Overveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overveen niet geschikt voor uw werk in Overveen of
 • u functioneert niet voldoende in Overveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overveen verblijft, dan mag uw werkgever in Overveen u eveneens wel ontslaan.