Ontslag Overslingeland

Uw werkgever in Overslingeland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overslingeland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overslingeland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overslingeland. Uw werkgever in Overslingeland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overslingeland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overslingeland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overslingeland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overslingeland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overslingeland of met bevallingsverlof bent in Overslingeland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overslingeland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overslingeland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overslingeland
 • Als u in Overslingeland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overslingeland wilt opnemen;
 • Omdat u in Overslingeland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overslingeland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overslingeland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overslingeland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overslingeland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overslingeland. Uitzonderingen in Overslingeland;
 • Als uw werkgever in Overslingeland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overslingeland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overslingeland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overslingeland niet geschikt voor uw werk in Overslingeland of
 • u functioneert niet voldoende in Overslingeland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overslingeland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overslingeland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overslingeland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overslingeland verblijft, dan mag uw werkgever in Overslingeland u eveneens wel ontslaan.