Ontslag Overslag

Uw werkgever in Overslag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overslag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overslag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overslag. Uw werkgever in Overslag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overslag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overslag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overslag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overslag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overslag of met bevallingsverlof bent in Overslag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overslag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overslag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overslag
 • Als u in Overslag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overslag wilt opnemen;
 • Omdat u in Overslag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overslag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overslag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overslag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overslag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overslag. Uitzonderingen in Overslag;
 • Als uw werkgever in Overslag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overslag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overslag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overslag niet geschikt voor uw werk in Overslag of
 • u functioneert niet voldoende in Overslag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overslag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overslag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overslag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overslag verblijft, dan mag uw werkgever in Overslag u eveneens wel ontslaan.