Ontslag Overschot

Uw werkgever in Overschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overschot. Uw werkgever in Overschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overschot of met bevallingsverlof bent in Overschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overschot
 • Als u in Overschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Overschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overschot. Uitzonderingen in Overschot;
 • Als uw werkgever in Overschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overschot niet geschikt voor uw werk in Overschot of
 • u functioneert niet voldoende in Overschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overschot verblijft, dan mag uw werkgever in Overschot u eveneens wel ontslaan.