Ontslag Overschild

Uw werkgever in Overschild mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overschild zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overschild

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overschild. Uw werkgever in Overschild mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overschild arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overschild niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overschild te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overschild u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overschild of met bevallingsverlof bent in Overschild.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overschild kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overschild die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overschild
 • Als u in Overschild lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overschild wilt opnemen;
 • Omdat u in Overschild lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overschild lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overschild wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overschild op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overschild

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overschild. Uitzonderingen in Overschild;
 • Als uw werkgever in Overschild bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overschild aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overschild gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overschild niet geschikt voor uw werk in Overschild of
 • u functioneert niet voldoende in Overschild.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overschild

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overschild niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overschild of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overschild verblijft, dan mag uw werkgever in Overschild u eveneens wel ontslaan.