Ontslag Overloon

Uw werkgever in Overloon mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overloon zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overloon

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overloon. Uw werkgever in Overloon mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overloon arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overloon niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overloon te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overloon u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overloon of met bevallingsverlof bent in Overloon.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overloon kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overloon die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overloon
 • Als u in Overloon lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overloon wilt opnemen;
 • Omdat u in Overloon lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overloon lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overloon wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overloon op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overloon

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overloon. Uitzonderingen in Overloon;
 • Als uw werkgever in Overloon bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overloon aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overloon gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overloon niet geschikt voor uw werk in Overloon of
 • u functioneert niet voldoende in Overloon.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overloon

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overloon niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overloon of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overloon verblijft, dan mag uw werkgever in Overloon u eveneens wel ontslaan.