Ontslag Overlangel

Uw werkgever in Overlangel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overlangel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overlangel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overlangel. Uw werkgever in Overlangel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overlangel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overlangel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overlangel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overlangel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overlangel of met bevallingsverlof bent in Overlangel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overlangel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overlangel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overlangel
 • Als u in Overlangel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overlangel wilt opnemen;
 • Omdat u in Overlangel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overlangel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overlangel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overlangel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overlangel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overlangel. Uitzonderingen in Overlangel;
 • Als uw werkgever in Overlangel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overlangel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overlangel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overlangel niet geschikt voor uw werk in Overlangel of
 • u functioneert niet voldoende in Overlangel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overlangel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overlangel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overlangel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overlangel verblijft, dan mag uw werkgever in Overlangel u eveneens wel ontslaan.