Ontslag Overlangbroek

Uw werkgever in Overlangbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overlangbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overlangbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overlangbroek. Uw werkgever in Overlangbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overlangbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overlangbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overlangbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overlangbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overlangbroek of met bevallingsverlof bent in Overlangbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overlangbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overlangbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overlangbroek
 • Als u in Overlangbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overlangbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Overlangbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overlangbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overlangbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overlangbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overlangbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overlangbroek. Uitzonderingen in Overlangbroek;
 • Als uw werkgever in Overlangbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overlangbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overlangbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overlangbroek niet geschikt voor uw werk in Overlangbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Overlangbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overlangbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overlangbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overlangbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overlangbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Overlangbroek u eveneens wel ontslaan.