Ontslag Overheicop

Uw werkgever in Overheicop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overheicop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overheicop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overheicop. Uw werkgever in Overheicop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overheicop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overheicop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overheicop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overheicop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overheicop of met bevallingsverlof bent in Overheicop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overheicop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overheicop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overheicop
 • Als u in Overheicop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overheicop wilt opnemen;
 • Omdat u in Overheicop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overheicop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overheicop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overheicop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overheicop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overheicop. Uitzonderingen in Overheicop;
 • Als uw werkgever in Overheicop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overheicop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overheicop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overheicop niet geschikt voor uw werk in Overheicop of
 • u functioneert niet voldoende in Overheicop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overheicop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overheicop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overheicop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overheicop verblijft, dan mag uw werkgever in Overheicop u eveneens wel ontslaan.