Ontslag Overheek

Uw werkgever in Overheek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overheek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overheek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overheek. Uw werkgever in Overheek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overheek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overheek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overheek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overheek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overheek of met bevallingsverlof bent in Overheek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overheek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overheek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overheek
 • Als u in Overheek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overheek wilt opnemen;
 • Omdat u in Overheek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overheek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overheek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overheek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overheek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overheek. Uitzonderingen in Overheek;
 • Als uw werkgever in Overheek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overheek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overheek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overheek niet geschikt voor uw werk in Overheek of
 • u functioneert niet voldoende in Overheek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overheek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overheek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overheek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overheek verblijft, dan mag uw werkgever in Overheek u eveneens wel ontslaan.