Ontslag Overhaelen

Uw werkgever in Overhaelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overhaelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overhaelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overhaelen. Uw werkgever in Overhaelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overhaelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overhaelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overhaelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overhaelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overhaelen of met bevallingsverlof bent in Overhaelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overhaelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overhaelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overhaelen
 • Als u in Overhaelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overhaelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Overhaelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overhaelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overhaelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overhaelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overhaelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overhaelen. Uitzonderingen in Overhaelen;
 • Als uw werkgever in Overhaelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overhaelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overhaelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overhaelen niet geschikt voor uw werk in Overhaelen of
 • u functioneert niet voldoende in Overhaelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overhaelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overhaelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overhaelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overhaelen verblijft, dan mag uw werkgever in Overhaelen u eveneens wel ontslaan.