Ontslag Overgeul

Uw werkgever in Overgeul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overgeul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overgeul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overgeul. Uw werkgever in Overgeul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overgeul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overgeul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overgeul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overgeul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overgeul of met bevallingsverlof bent in Overgeul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overgeul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overgeul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overgeul
 • Als u in Overgeul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overgeul wilt opnemen;
 • Omdat u in Overgeul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overgeul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overgeul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overgeul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overgeul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overgeul. Uitzonderingen in Overgeul;
 • Als uw werkgever in Overgeul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overgeul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overgeul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overgeul niet geschikt voor uw werk in Overgeul of
 • u functioneert niet voldoende in Overgeul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overgeul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overgeul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overgeul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overgeul verblijft, dan mag uw werkgever in Overgeul u eveneens wel ontslaan.