Ontslag Overeys

Uw werkgever in Overeys mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overeys zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overeys

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overeys. Uw werkgever in Overeys mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overeys arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overeys niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overeys te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overeys u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overeys of met bevallingsverlof bent in Overeys.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overeys kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overeys die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overeys
 • Als u in Overeys lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overeys wilt opnemen;
 • Omdat u in Overeys lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overeys lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overeys wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overeys op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overeys

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overeys. Uitzonderingen in Overeys;
 • Als uw werkgever in Overeys bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overeys aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overeys gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overeys niet geschikt voor uw werk in Overeys of
 • u functioneert niet voldoende in Overeys.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overeys

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overeys niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overeys of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overeys verblijft, dan mag uw werkgever in Overeys u eveneens wel ontslaan.