Ontslag Overdinkel

Uw werkgever in Overdinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overdinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overdinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overdinkel. Uw werkgever in Overdinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overdinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overdinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overdinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overdinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overdinkel of met bevallingsverlof bent in Overdinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overdinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overdinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overdinkel
 • Als u in Overdinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overdinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Overdinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overdinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overdinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overdinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overdinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overdinkel. Uitzonderingen in Overdinkel;
 • Als uw werkgever in Overdinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overdinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overdinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overdinkel niet geschikt voor uw werk in Overdinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Overdinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overdinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overdinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overdinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overdinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Overdinkel u eveneens wel ontslaan.