Ontslag Overbrug

Uw werkgever in Overbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overbrug. Uw werkgever in Overbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overbrug of met bevallingsverlof bent in Overbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overbrug
 • Als u in Overbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Overbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overbrug. Uitzonderingen in Overbrug;
 • Als uw werkgever in Overbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overbrug niet geschikt voor uw werk in Overbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Overbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Overbrug u eveneens wel ontslaan.