Ontslag Overbroek

Uw werkgever in Overbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overbroek. Uw werkgever in Overbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overbroek of met bevallingsverlof bent in Overbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overbroek
 • Als u in Overbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Overbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overbroek. Uitzonderingen in Overbroek;
 • Als uw werkgever in Overbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overbroek niet geschikt voor uw werk in Overbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Overbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Overbroek u eveneens wel ontslaan.