Ontslag Overboeicop

Uw werkgever in Overboeicop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overboeicop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overboeicop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overboeicop. Uw werkgever in Overboeicop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overboeicop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overboeicop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overboeicop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overboeicop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overboeicop of met bevallingsverlof bent in Overboeicop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overboeicop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overboeicop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overboeicop
 • Als u in Overboeicop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overboeicop wilt opnemen;
 • Omdat u in Overboeicop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overboeicop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overboeicop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overboeicop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overboeicop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overboeicop. Uitzonderingen in Overboeicop;
 • Als uw werkgever in Overboeicop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overboeicop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overboeicop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overboeicop niet geschikt voor uw werk in Overboeicop of
 • u functioneert niet voldoende in Overboeicop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overboeicop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overboeicop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overboeicop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overboeicop verblijft, dan mag uw werkgever in Overboeicop u eveneens wel ontslaan.