Ontslag Overbiel

Uw werkgever in Overbiel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overbiel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overbiel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overbiel. Uw werkgever in Overbiel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overbiel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overbiel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overbiel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overbiel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overbiel of met bevallingsverlof bent in Overbiel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overbiel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overbiel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overbiel
 • Als u in Overbiel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overbiel wilt opnemen;
 • Omdat u in Overbiel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overbiel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overbiel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overbiel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overbiel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overbiel. Uitzonderingen in Overbiel;
 • Als uw werkgever in Overbiel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overbiel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overbiel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overbiel niet geschikt voor uw werk in Overbiel of
 • u functioneert niet voldoende in Overbiel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overbiel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overbiel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overbiel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overbiel verblijft, dan mag uw werkgever in Overbiel u eveneens wel ontslaan.