Ontslag Overberg

Uw werkgever in Overberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overberg. Uw werkgever in Overberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overberg of met bevallingsverlof bent in Overberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overberg
 • Als u in Overberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Overberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overberg. Uitzonderingen in Overberg;
 • Als uw werkgever in Overberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overberg niet geschikt voor uw werk in Overberg of
 • u functioneert niet voldoende in Overberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overberg verblijft, dan mag uw werkgever in Overberg u eveneens wel ontslaan.