Ontslag Overasselt

Uw werkgever in Overasselt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overasselt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overasselt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overasselt. Uw werkgever in Overasselt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overasselt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overasselt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overasselt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overasselt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overasselt of met bevallingsverlof bent in Overasselt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overasselt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overasselt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overasselt
 • Als u in Overasselt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overasselt wilt opnemen;
 • Omdat u in Overasselt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overasselt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overasselt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overasselt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overasselt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overasselt. Uitzonderingen in Overasselt;
 • Als uw werkgever in Overasselt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overasselt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overasselt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overasselt niet geschikt voor uw werk in Overasselt of
 • u functioneert niet voldoende in Overasselt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overasselt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overasselt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overasselt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overasselt verblijft, dan mag uw werkgever in Overasselt u eveneens wel ontslaan.