Ontslag Overakker

Uw werkgever in Overakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overakker. Uw werkgever in Overakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overakker of met bevallingsverlof bent in Overakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overakker
 • Als u in Overakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Overakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overakker. Uitzonderingen in Overakker;
 • Als uw werkgever in Overakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overakker niet geschikt voor uw werk in Overakker of
 • u functioneert niet voldoende in Overakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overakker verblijft, dan mag uw werkgever in Overakker u eveneens wel ontslaan.