Ontslag Overa

Uw werkgever in Overa mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Overa zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Overa

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Overa. Uw werkgever in Overa mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Overa arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Overa niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Overa te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Overa u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Overa of met bevallingsverlof bent in Overa.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Overa kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Overa die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Overa
 • Als u in Overa lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Overa wilt opnemen;
 • Omdat u in Overa lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Overa lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Overa wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Overa op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Overa

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Overa. Uitzonderingen in Overa;
 • Als uw werkgever in Overa bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Overa aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Overa gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Overa niet geschikt voor uw werk in Overa of
 • u functioneert niet voldoende in Overa.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Overa

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Overa niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Overa of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Overa verblijft, dan mag uw werkgever in Overa u eveneens wel ontslaan.