Ontslag Over-diemen

Uw werkgever in Over-diemen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Over-diemen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Over-diemen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Over-diemen. Uw werkgever in Over-diemen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Over-diemen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Over-diemen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Over-diemen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Over-diemen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Over-diemen of met bevallingsverlof bent in Over-diemen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Over-diemen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Over-diemen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Over-diemen
 • Als u in Over-diemen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Over-diemen wilt opnemen;
 • Omdat u in Over-diemen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Over-diemen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Over-diemen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Over-diemen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Over-diemen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Over-diemen. Uitzonderingen in Over-diemen;
 • Als uw werkgever in Over-diemen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Over-diemen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Over-diemen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Over-diemen niet geschikt voor uw werk in Over-diemen of
 • u functioneert niet voldoende in Over-diemen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Over-diemen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Over-diemen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Over-diemen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Over-diemen verblijft, dan mag uw werkgever in Over-diemen u eveneens wel ontslaan.