Ontslag Over de dijk

Uw werkgever in Over de dijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Over de dijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Over de dijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Over de dijk. Uw werkgever in Over de dijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Over de dijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Over de dijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Over de dijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Over de dijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Over de dijk of met bevallingsverlof bent in Over de dijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Over de dijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Over de dijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Over de dijk
 • Als u in Over de dijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Over de dijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Over de dijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Over de dijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Over de dijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Over de dijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Over de dijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Over de dijk. Uitzonderingen in Over de dijk;
 • Als uw werkgever in Over de dijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Over de dijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Over de dijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Over de dijk niet geschikt voor uw werk in Over de dijk of
 • u functioneert niet voldoende in Over de dijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Over de dijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Over de dijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Over de dijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Over de dijk verblijft, dan mag uw werkgever in Over de dijk u eveneens wel ontslaan.