Ontslag Oventje

Uw werkgever in Oventje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oventje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oventje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oventje. Uw werkgever in Oventje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oventje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oventje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oventje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oventje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oventje of met bevallingsverlof bent in Oventje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oventje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oventje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oventje
 • Als u in Oventje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oventje wilt opnemen;
 • Omdat u in Oventje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oventje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oventje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oventje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oventje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oventje. Uitzonderingen in Oventje;
 • Als uw werkgever in Oventje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oventje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oventje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oventje niet geschikt voor uw werk in Oventje of
 • u functioneert niet voldoende in Oventje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oventje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oventje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oventje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oventje verblijft, dan mag uw werkgever in Oventje u eveneens wel ontslaan.