Ontslag Ouwsterhaule /ousterhaule

Uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ouwsterhaule /ousterhaule zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ouwsterhaule /ousterhaule

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ouwsterhaule /ousterhaule. Uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ouwsterhaule /ousterhaule arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ouwsterhaule /ousterhaule niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ouwsterhaule /ousterhaule of met bevallingsverlof bent in Ouwsterhaule /ousterhaule.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ouwsterhaule /ousterhaule kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ouwsterhaule /ousterhaule die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ouwsterhaule /ousterhaule
 • Als u in Ouwsterhaule /ousterhaule lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ouwsterhaule /ousterhaule wilt opnemen;
 • Omdat u in Ouwsterhaule /ousterhaule lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ouwsterhaule /ousterhaule lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ouwsterhaule /ousterhaule op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ouwsterhaule /ousterhaule

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ouwsterhaule /ousterhaule. Uitzonderingen in Ouwsterhaule /ousterhaule;
 • Als uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ouwsterhaule /ousterhaule aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule niet geschikt voor uw werk in Ouwsterhaule /ousterhaule of
 • u functioneert niet voldoende in Ouwsterhaule /ousterhaule.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ouwsterhaule /ousterhaule

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ouwsterhaule /ousterhaule of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ouwsterhaule /ousterhaule verblijft, dan mag uw werkgever in Ouwsterhaule /ousterhaule u eveneens wel ontslaan.