Ontslag Ouwster-nijega /ousternijegea

Uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ouwster-nijega /ousternijegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ouwster-nijega /ousternijegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ouwster-nijega /ousternijegea. Uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ouwster-nijega /ousternijegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ouwster-nijega /ousternijegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ouwster-nijega /ousternijegea of met bevallingsverlof bent in Ouwster-nijega /ousternijegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ouwster-nijega /ousternijegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ouwster-nijega /ousternijegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ouwster-nijega /ousternijegea
 • Als u in Ouwster-nijega /ousternijegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ouwster-nijega /ousternijegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Ouwster-nijega /ousternijegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ouwster-nijega /ousternijegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ouwster-nijega /ousternijegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ouwster-nijega /ousternijegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ouwster-nijega /ousternijegea. Uitzonderingen in Ouwster-nijega /ousternijegea;
 • Als uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ouwster-nijega /ousternijegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea niet geschikt voor uw werk in Ouwster-nijega /ousternijegea of
 • u functioneert niet voldoende in Ouwster-nijega /ousternijegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ouwster-nijega /ousternijegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ouwster-nijega /ousternijegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ouwster-nijega /ousternijegea verblijft, dan mag uw werkgever in Ouwster-nijega /ousternijegea u eveneens wel ontslaan.