Ontslag Ouwerkerk

Uw werkgever in Ouwerkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ouwerkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ouwerkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ouwerkerk. Uw werkgever in Ouwerkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ouwerkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ouwerkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ouwerkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ouwerkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ouwerkerk of met bevallingsverlof bent in Ouwerkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ouwerkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ouwerkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ouwerkerk
 • Als u in Ouwerkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ouwerkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Ouwerkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ouwerkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ouwerkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ouwerkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ouwerkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ouwerkerk. Uitzonderingen in Ouwerkerk;
 • Als uw werkgever in Ouwerkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ouwerkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ouwerkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ouwerkerk niet geschikt voor uw werk in Ouwerkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Ouwerkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ouwerkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ouwerkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ouwerkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ouwerkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Ouwerkerk u eveneens wel ontslaan.