Ontslag Ouwendorp

Uw werkgever in Ouwendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ouwendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ouwendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ouwendorp. Uw werkgever in Ouwendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ouwendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ouwendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ouwendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ouwendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ouwendorp of met bevallingsverlof bent in Ouwendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ouwendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ouwendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ouwendorp
 • Als u in Ouwendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ouwendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Ouwendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ouwendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ouwendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ouwendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ouwendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ouwendorp. Uitzonderingen in Ouwendorp;
 • Als uw werkgever in Ouwendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ouwendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ouwendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ouwendorp niet geschikt voor uw werk in Ouwendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Ouwendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ouwendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ouwendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ouwendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ouwendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Ouwendorp u eveneens wel ontslaan.