Ontslag Noukoop

Uw werkgever in Noukoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noukoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noukoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noukoop. Uw werkgever in Noukoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noukoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noukoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noukoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noukoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noukoop of met bevallingsverlof bent in Noukoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noukoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noukoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noukoop
 • Als u in Noukoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noukoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Noukoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noukoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noukoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noukoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noukoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noukoop. Uitzonderingen in Noukoop;
 • Als uw werkgever in Noukoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noukoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noukoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noukoop niet geschikt voor uw werk in Noukoop of
 • u functioneert niet voldoende in Noukoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noukoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noukoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noukoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noukoop verblijft, dan mag uw werkgever in Noukoop u eveneens wel ontslaan.