Ontslag Oudwoude /aldwâld

Uw werkgever in Oudwoude /aldwâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudwoude /aldwâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudwoude /aldwâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudwoude /aldwâld. Uw werkgever in Oudwoude /aldwâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudwoude /aldwâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudwoude /aldwâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudwoude /aldwâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudwoude /aldwâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudwoude /aldwâld of met bevallingsverlof bent in Oudwoude /aldwâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudwoude /aldwâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudwoude /aldwâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudwoude /aldwâld
 • Als u in Oudwoude /aldwâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudwoude /aldwâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudwoude /aldwâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudwoude /aldwâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudwoude /aldwâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudwoude /aldwâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudwoude /aldwâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudwoude /aldwâld. Uitzonderingen in Oudwoude /aldwâld;
 • Als uw werkgever in Oudwoude /aldwâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudwoude /aldwâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudwoude /aldwâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudwoude /aldwâld niet geschikt voor uw werk in Oudwoude /aldwâld of
 • u functioneert niet voldoende in Oudwoude /aldwâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudwoude /aldwâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudwoude /aldwâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudwoude /aldwâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudwoude /aldwâld verblijft, dan mag uw werkgever in Oudwoude /aldwâld u eveneens wel ontslaan.