Ontslag Oudorp

Uw werkgever in Oudorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudorp. Uw werkgever in Oudorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudorp of met bevallingsverlof bent in Oudorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudorp
 • Als u in Oudorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudorp. Uitzonderingen in Oudorp;
 • Als uw werkgever in Oudorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudorp niet geschikt voor uw werk in Oudorp of
 • u functioneert niet voldoende in Oudorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudorp verblijft, dan mag uw werkgever in Oudorp u eveneens wel ontslaan.