Ontslag Oudleusen

Uw werkgever in Oudleusen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudleusen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudleusen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudleusen. Uw werkgever in Oudleusen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudleusen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudleusen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudleusen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudleusen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudleusen of met bevallingsverlof bent in Oudleusen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudleusen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudleusen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudleusen
 • Als u in Oudleusen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudleusen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudleusen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudleusen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudleusen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudleusen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudleusen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudleusen. Uitzonderingen in Oudleusen;
 • Als uw werkgever in Oudleusen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudleusen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudleusen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudleusen niet geschikt voor uw werk in Oudleusen of
 • u functioneert niet voldoende in Oudleusen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudleusen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudleusen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudleusen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudleusen verblijft, dan mag uw werkgever in Oudleusen u eveneens wel ontslaan.