Ontslag Oudkarspel

Uw werkgever in Oudkarspel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudkarspel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudkarspel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudkarspel. Uw werkgever in Oudkarspel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudkarspel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudkarspel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudkarspel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudkarspel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudkarspel of met bevallingsverlof bent in Oudkarspel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudkarspel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudkarspel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudkarspel
 • Als u in Oudkarspel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudkarspel wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudkarspel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudkarspel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudkarspel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudkarspel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudkarspel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudkarspel. Uitzonderingen in Oudkarspel;
 • Als uw werkgever in Oudkarspel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudkarspel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudkarspel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudkarspel niet geschikt voor uw werk in Oudkarspel of
 • u functioneert niet voldoende in Oudkarspel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudkarspel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudkarspel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudkarspel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudkarspel verblijft, dan mag uw werkgever in Oudkarspel u eveneens wel ontslaan.