Ontslag Oudheusden

Uw werkgever in Oudheusden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudheusden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudheusden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudheusden. Uw werkgever in Oudheusden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudheusden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudheusden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudheusden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudheusden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudheusden of met bevallingsverlof bent in Oudheusden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudheusden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudheusden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudheusden
 • Als u in Oudheusden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudheusden wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudheusden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudheusden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudheusden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudheusden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudheusden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudheusden. Uitzonderingen in Oudheusden;
 • Als uw werkgever in Oudheusden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudheusden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudheusden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudheusden niet geschikt voor uw werk in Oudheusden of
 • u functioneert niet voldoende in Oudheusden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudheusden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudheusden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudheusden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudheusden verblijft, dan mag uw werkgever in Oudheusden u eveneens wel ontslaan.