Ontslag Oudezijl

Uw werkgever in Oudezijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudezijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudezijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudezijl. Uw werkgever in Oudezijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudezijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudezijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudezijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudezijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudezijl of met bevallingsverlof bent in Oudezijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudezijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudezijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudezijl
 • Als u in Oudezijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudezijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudezijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudezijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudezijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudezijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudezijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudezijl. Uitzonderingen in Oudezijl;
 • Als uw werkgever in Oudezijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudezijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudezijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudezijl niet geschikt voor uw werk in Oudezijl of
 • u functioneert niet voldoende in Oudezijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudezijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudezijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudezijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudezijl verblijft, dan mag uw werkgever in Oudezijl u eveneens wel ontslaan.