Ontslag Oudewater

Uw werkgever in Oudewater mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudewater zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudewater

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudewater. Uw werkgever in Oudewater mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudewater arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudewater niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudewater te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudewater u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudewater of met bevallingsverlof bent in Oudewater.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudewater kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudewater die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudewater
 • Als u in Oudewater lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudewater wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudewater lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudewater lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudewater wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudewater op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudewater

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudewater. Uitzonderingen in Oudewater;
 • Als uw werkgever in Oudewater bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudewater aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudewater gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudewater niet geschikt voor uw werk in Oudewater of
 • u functioneert niet voldoende in Oudewater.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudewater

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudewater niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudewater of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudewater verblijft, dan mag uw werkgever in Oudewater u eveneens wel ontslaan.