Ontslag Oudesluis

Uw werkgever in Oudesluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudesluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudesluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudesluis. Uw werkgever in Oudesluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudesluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudesluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudesluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudesluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudesluis of met bevallingsverlof bent in Oudesluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudesluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudesluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudesluis
 • Als u in Oudesluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudesluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudesluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudesluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudesluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudesluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudesluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudesluis. Uitzonderingen in Oudesluis;
 • Als uw werkgever in Oudesluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudesluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudesluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudesluis niet geschikt voor uw werk in Oudesluis of
 • u functioneert niet voldoende in Oudesluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudesluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudesluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudesluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudesluis verblijft, dan mag uw werkgever in Oudesluis u eveneens wel ontslaan.