Ontslag Oudeschoot /aldskoat

Uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudeschoot /aldskoat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudeschoot /aldskoat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudeschoot /aldskoat. Uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudeschoot /aldskoat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudeschoot /aldskoat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudeschoot /aldskoat of met bevallingsverlof bent in Oudeschoot /aldskoat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudeschoot /aldskoat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudeschoot /aldskoat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudeschoot /aldskoat
 • Als u in Oudeschoot /aldskoat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudeschoot /aldskoat wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudeschoot /aldskoat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudeschoot /aldskoat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudeschoot /aldskoat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudeschoot /aldskoat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudeschoot /aldskoat. Uitzonderingen in Oudeschoot /aldskoat;
 • Als uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudeschoot /aldskoat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudeschoot /aldskoat niet geschikt voor uw werk in Oudeschoot /aldskoat of
 • u functioneert niet voldoende in Oudeschoot /aldskoat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudeschoot /aldskoat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudeschoot /aldskoat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudeschoot /aldskoat verblijft, dan mag uw werkgever in Oudeschoot /aldskoat u eveneens wel ontslaan.