Ontslag Oudeschild

Uw werkgever in Oudeschild mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudeschild zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudeschild

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudeschild. Uw werkgever in Oudeschild mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudeschild arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudeschild niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudeschild te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudeschild u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudeschild of met bevallingsverlof bent in Oudeschild.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudeschild kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudeschild die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudeschild
 • Als u in Oudeschild lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudeschild wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudeschild lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudeschild lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudeschild wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudeschild op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudeschild

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudeschild. Uitzonderingen in Oudeschild;
 • Als uw werkgever in Oudeschild bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudeschild aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudeschild gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudeschild niet geschikt voor uw werk in Oudeschild of
 • u functioneert niet voldoende in Oudeschild.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudeschild

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudeschild niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudeschild of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudeschild verblijft, dan mag uw werkgever in Oudeschild u eveneens wel ontslaan.