Ontslag Oudeschans

Uw werkgever in Oudeschans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudeschans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudeschans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudeschans. Uw werkgever in Oudeschans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudeschans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudeschans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudeschans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudeschans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudeschans of met bevallingsverlof bent in Oudeschans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudeschans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudeschans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudeschans
 • Als u in Oudeschans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudeschans wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudeschans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudeschans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudeschans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudeschans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudeschans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudeschans. Uitzonderingen in Oudeschans;
 • Als uw werkgever in Oudeschans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudeschans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudeschans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudeschans niet geschikt voor uw werk in Oudeschans of
 • u functioneert niet voldoende in Oudeschans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudeschans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudeschans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudeschans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudeschans verblijft, dan mag uw werkgever in Oudeschans u eveneens wel ontslaan.