Ontslag Ouderkerk aan de amstel

Uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ouderkerk aan de amstel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ouderkerk aan de amstel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ouderkerk aan de amstel. Uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ouderkerk aan de amstel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ouderkerk aan de amstel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ouderkerk aan de amstel of met bevallingsverlof bent in Ouderkerk aan de amstel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ouderkerk aan de amstel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ouderkerk aan de amstel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ouderkerk aan de amstel
 • Als u in Ouderkerk aan de amstel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ouderkerk aan de amstel wilt opnemen;
 • Omdat u in Ouderkerk aan de amstel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ouderkerk aan de amstel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ouderkerk aan de amstel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ouderkerk aan de amstel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ouderkerk aan de amstel. Uitzonderingen in Ouderkerk aan de amstel;
 • Als uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ouderkerk aan de amstel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ouderkerk aan de amstel niet geschikt voor uw werk in Ouderkerk aan de amstel of
 • u functioneert niet voldoende in Ouderkerk aan de amstel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ouderkerk aan de amstel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ouderkerk aan de amstel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ouderkerk aan de amstel verblijft, dan mag uw werkgever in Ouderkerk aan de amstel u eveneens wel ontslaan.