Ontslag Oudenmolen

Uw werkgever in Oudenmolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudenmolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudenmolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudenmolen. Uw werkgever in Oudenmolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudenmolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudenmolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudenmolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudenmolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudenmolen of met bevallingsverlof bent in Oudenmolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudenmolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudenmolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudenmolen
 • Als u in Oudenmolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudenmolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudenmolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudenmolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudenmolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudenmolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudenmolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudenmolen. Uitzonderingen in Oudenmolen;
 • Als uw werkgever in Oudenmolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudenmolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudenmolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudenmolen niet geschikt voor uw werk in Oudenmolen of
 • u functioneert niet voldoende in Oudenmolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudenmolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudenmolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudenmolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudenmolen verblijft, dan mag uw werkgever in Oudenmolen u eveneens wel ontslaan.