Ontslag Oudenhoorn

Uw werkgever in Oudenhoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudenhoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudenhoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudenhoorn. Uw werkgever in Oudenhoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudenhoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudenhoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudenhoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudenhoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudenhoorn of met bevallingsverlof bent in Oudenhoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudenhoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudenhoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudenhoorn
 • Als u in Oudenhoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudenhoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudenhoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudenhoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudenhoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudenhoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudenhoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudenhoorn. Uitzonderingen in Oudenhoorn;
 • Als uw werkgever in Oudenhoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudenhoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudenhoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudenhoorn niet geschikt voor uw werk in Oudenhoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Oudenhoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudenhoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudenhoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudenhoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudenhoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Oudenhoorn u eveneens wel ontslaan.