Ontslag Oudendijk

Uw werkgever in Oudendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudendijk. Uw werkgever in Oudendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudendijk of met bevallingsverlof bent in Oudendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudendijk
 • Als u in Oudendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudendijk. Uitzonderingen in Oudendijk;
 • Als uw werkgever in Oudendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudendijk niet geschikt voor uw werk in Oudendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Oudendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Oudendijk u eveneens wel ontslaan.