Ontslag Oudenbosch

Uw werkgever in Oudenbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudenbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudenbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudenbosch. Uw werkgever in Oudenbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudenbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudenbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudenbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudenbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudenbosch of met bevallingsverlof bent in Oudenbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudenbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudenbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudenbosch
 • Als u in Oudenbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudenbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudenbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudenbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudenbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudenbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudenbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudenbosch. Uitzonderingen in Oudenbosch;
 • Als uw werkgever in Oudenbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudenbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudenbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudenbosch niet geschikt voor uw werk in Oudenbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Oudenbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudenbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudenbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudenbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudenbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Oudenbosch u eveneens wel ontslaan.