Ontslag Oudemolen

Uw werkgever in Oudemolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudemolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudemolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudemolen. Uw werkgever in Oudemolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudemolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudemolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudemolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudemolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudemolen of met bevallingsverlof bent in Oudemolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudemolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudemolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudemolen
 • Als u in Oudemolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudemolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudemolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudemolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudemolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudemolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudemolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudemolen. Uitzonderingen in Oudemolen;
 • Als uw werkgever in Oudemolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudemolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudemolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudemolen niet geschikt voor uw werk in Oudemolen of
 • u functioneert niet voldoende in Oudemolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudemolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudemolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudemolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudemolen verblijft, dan mag uw werkgever in Oudemolen u eveneens wel ontslaan.